Natrag

Nova keramička peć

Nova keramička peć

Nabava keramičke peći realizirana je kroz potporu Poduzetništva u kulturi Ministarstva kulture i medija.

Nabava keramičke peći realizirana je kroz potporu Poduzetništva u kulturi Ministarstva kulture i medija.

Veselim se unaprjeđenju poslovanja i konkurentnosti kroz nove mogućnosti koje pruža nova suvremena keramička peć. Ona posjeduje tehničke mogućnosti postizanja temperature potrebne za paljenje kamenina i porculana do 1 300°C. Svijet keramike i napredak tehnologije se sve više okreće paljenju gline na visokim temperaturama, što predmete od gline i porculana čini čvršćim, vodonepropusnima, omogućuje rad tankih gotovo poroznih stijenki koje nude nove umjetničke izričaje. 

Nabava peći realizirana je kroz potporu Poduzetništva u kulturi Ministarstva kulture i medija. Peć je hrvatski proizvod tvrtke Ravitera d.o.o. iz Orešja.