Natrag

Skica za portret - Mačkoglumište

Skica za portret - Mačkoglumište

2006. godine snimljena je TV izložba iz serije Skica za portret - Mačkoglumište Irena Podvorac, HRT

2006. godine snimljena je TV izložba iz serije Skica za portret - Mačkoglumište Irena Podvorac, HRT