Kreativna radionica

Atelje i oprema

Kreativna likovna radionica iRPo je atelje opremljen za rad u keramici , slikarstvu i grafici.