Kreativna radionica

Atelje i oprema

Kreativna likovna radionica iRPo je atelje opremljen za rad u mediju keramike, kiparstva, slikarstva i grafike.