Politika privatnosti

Kako bi mogli uživati u Kreativnoj likovnoj radionici iRPo ili kupovati umjetničke radove moram obrađivati vaše osobne podatke. 

Zato vam želim pojasniti koje podatke obrađujemo i zašto, da li ih i s kim dijelim, te koliko ih dugo čuvam.

Također žalim vam pomoći u ostvarenju vaših prava i zaštiti osobnih podataka  te se  slobodno za sva pitanja možete obratiti na mail – ipodvorac@gmail.com.

Za upis u Kreativnu likovnu radionicu iRPo i za potrebe izdavanja računa potrebni su sljedeći podaci: ime i prezime (polaznika i roditelja, ako je polaznik maloljetan), adresa, OIB (roditelja za maloljetne polaznike), kontakt broj telefona i e-mail adresa (roditelja, ako je polaznik maloljetan). 

Vaše podatke ažuriram prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Vaši podatci neće biti prosljeđivani trećim osobama bez suglasnosti i bit će čuvani na siguran način sukladno zahtjevima Uredbe.

Vaše podatke čuvam sve dok ste aktivni polaznik radionice, a potom ih brišem. Radi arhive Kreativne likovne radionice mogu trajno čuvati vaše ime i prezime, te dob u vremenu polaženja radionice. Podatke koji se nalaze na izdanim računima čuvam prema važećim zakonskim propisima u RH.

Fotografski bilježim radove polaznika, otvorenje izložbe polaznike i rad u ateljeu, a neke fotografije objavljujemo na društvenim mrežama; Facebook, Instagram i web stranici radionice.

Možete zatražiti pristup svojim podacima, te pod zakonom utvrđenim uvjetima zatražiti ispravak, ograničavanje obrade, prenosivost ili brisanje osobnih podataka. Obratite se na mail  ipodvorac@gmail.com, rado ću vam pomoći u ostvarenju vaših prava.

Ako mislite da se prema vašim osobnim podacima ne odnosim na propisan način, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka, odnosno drugom nadzornom tijelu.

Ova pravila nastala su na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).