Umjetnički rad

Atelje i radovi u nastajanju

crtanje 2020.
atelje na otvorenom 2021.
atelje na otvorenom 2021.
stvaranje drvene skulpture 2021.
stvaranje drvene skulpture 2021.
stvaranje drvene skulpture 2021.
rad na lončarskom kolu u ateljeu 2021.
rad na lončarskom kolu u ateljeu 2021.
rad na lončarskom kolu u Stockholmu 2007.
rad u drvetu 2020.
varenje 2020., skulptura u nastajanju
rad na reljefu 2018.
2003. rad na skulpturi za Pušču
atelje 2007.