Kreativna radionica

grafika

Radovi polaznika Kreativne likovne radionice iRPo. Grafičke tehnike visokog tiska, linorez, dubokog tiska, suha igla, plošnog tiska, monotipija.