Umjetnički rad

Irena u doba korone

Irena u doba korone je ciklus autoportreta nastalih u vrijeme pandemije korona virusa.

Irena in the age of the corona,100x100x16cm, kombinirana tehnika, 2021. postav Galerije Prica
izložba #umJetnicA, Gradska galerija Zabok, 2021.
izložba #umJetnicA, Gradska galerija Zabok, 2021.
izložba #umJetnicA, Gradska galerija Zabok, 2021.
Empty, 50 x 70 cm, folmaster, tuš, 2020.
Gdje su potpore za umjetnike?, 50x70cm, novinski kolaž, flomaster, tuš, 2020.
I'm Still Standing, 70 x 100 cm, flomaster, tuš, kolaž od opomena banke, 2020.
Defiance, 25 x 35 cm, flomaster, tuš, 2020.
Sinking deep, 25 x 35 cm, flomaster, tuš, 2020.
Aaaaaa, What the fuck!, 25 x 35 cm, flomaster, tuš, 2020.
This Is The End Of The World As I Know It!, 25x35cm, flomaster, tuš, 2020.
Irena in the age of the corona, 25x35cm, flomaster, 2020.
The mask I hide behind, terracotta, 28x21x12cm, 2020.
Zen, 37x26x12cm, terracotta, metal, 2020.
Fade away, 29x20x14cm, terracotta, 2020.
New normal, 27x18x13cm, terracotta, 2021.
Boiling point, 40x30x12cm,terracotta, 2020.
Picking up the pieces of myself, 27x18x13cm, terracotta, akril, špaga, žica, 2021.
Freedomless, 41x16x13cm, patinirana terracotta, metal ,2021.
I'm losing my marbles, 25x17x12cm, patinirana terracotta, pikule, 2021.
Cried all my tears, 31x17x16cm, patinirana terracotta, staklo, 2021.

Irena u doba korone je ciklus koji počinje u proljeće 2020. za vrijeme prvog lockdowna. To su radovi mojih turbulentnih osjećaja tijekom pandemije korona virusa. Pokušala sam pronaći način kako likovno izraziti snažnu i duboku emociju koja me prožima. Ciklus je vid moje psihoterapije. Nalazim se u vihoru turbulentnih emocija, nemoći, anksioznosti i depresije. Pokušavam emocije sortirati, izbaciti i zarobiti u crtežu.

U nekim radovima interpretiram i nadovezujem se na radove Vinseta iz Kastva, E. Muncha, H. Bosha i Johnson Tsanga.

Autoportreti su dio ciklusa Irena u doba korone koji reflektira moju psihičku nutrinu koja je između zbilje i imaginacije, prikazuje moju emotivnu percepciju realnosti. Radovi reflektiraju emocije izazvane karantenom, izolacijom, socijalnim distanciranjem, gubitkom prava ne rad, gubitkom slobode kretanja…