Kreativna radionica

Online kreativna likovna radionica

Pogledajte video s likovnim zadatkom, pripremite potreban materijal i probajte kod svoje kuće napraviti mali umjetnički rad.

Serija video kreativnih zadataka nastala je u proljeće 2020. za vrijeme pandemije koronavirusa i lockdowna. Zbog ne mogućnosti rada u ateljeu likovni zadatci su osmišljeni s materijalima koji se mogu pronaći i upotrebljavati kod kuće. U realizaciji likovnih zadatak pomogao mi je sin Fran koji je tada imao 9 godina.