Kreativna radionica

Priprema za umjetničke škole i akademije

Fotografije radova polaznica radionice koje su se pripremale za ŠPUD i ALU.