Umjetnički rad

raku mačke

16x9x27cm, raku keramika, 2004.
11x19x32cm, raku keramika, 2004.
13x14x38cm, raku keramika, 2004.
13x14x38cm, raku keramika, 2004.
24x15x33cm, raku keramika, 2004.
17x17x32cm, raku keramika, 2004.
11x16x31cm, raku keramika, 2004.
15x27x30cm, raku keramika, čavli, 2004.