Kreativna radionica

Raku tehnika paljenja

Raku je japanska tehnika glaziranja i paljenja keramike koja potječe još iz 16. stoljeća. Glazirani predmeti pale se na 960°C, prenose se u posudu u kojoj se prekrivaju lako zapaljivim materijalom npr. piljevinom. Dolazi do redukcije kisika, a taj proces stvara unikatne i neponovljive efekte na površini rada.