Natrag

stvaranje drvene skulpture

stvaranje drvene skulpture

U travnju započela sam rad na narudžbi skulpture Mačke u drvetu. Rad počinje oslobađanjem viška iz debla drveta pilom i dijetlom. Nakon brušenje i napinjanje forme, slijedi patiniranje i ugradnja staklenog detalja.

U travnju započela sam rad na narudžbi skulpture Mačke u drvetu. Rad počinje oslobađanjem viška iz debla drveta pilom i dijetlom. Nakon brušenje i napinjanje forme, slijedi patiniranje i ugradnja staklenog detalja.